Den som funderar på att ta ett smslån trots sin betalningsanmärkning gör det förmodligen för att han eller hon har svårt att ansöka om andra typer utav lån. Det finns dock aktörer på den svenska marknaden som lånar ut pengar även till personer som har betalningsanmärkningar. Det som är avgörande för ifall en person med betalningsanmärkningar ska få ta ett smslån eller inte är om personen kommer att kunna betala tillbaka lånet plus räntan i tid.

Låna pengar via SMS. Pengarna på kontot samma dag.

Vad krävs för att få ta ett smslån med betalningsanmärkning?

Vad som krävs för att få ta ett smslån trots en betalningsanmärkning skiljer sig väldigt mycket åt från bank till bank. Vissa banker är hårdare i sin bedömning än vad andra är när det gäller att bedöma vilka personer som anses värdiga till att ta ett smslån eller inte. Den faktor som spelar störst roll på ifall en person får låna eller inte är ifall låneansökaren har ett arbete med en stabil årsinkomst eller inte. Banken tittar också mycket på hur låntagarens ekonomi ser ut i övrigt.

Andra viktiga faktorer som spelar in är att låneansökaren måste vara myndig, att låneansökaren är folkbokförd i Sverige samt att låneansökaren inte har en skyddad adress. Mobiltelefonen som smslånet ansöks ifrån måste vara registrerad i låneansökarens namn.

Hur avgör bankerna vilka som får låna via sms?

De vanliga storbankernas system brukar allt som oftast avslå låneansökningar som kommer in från personer med betalningsanmärkningar automatiskt. Om kreditupplysningen visar att det finns betalningsanmärkningar i låneansökarens register så är det i stort sett omöjligt att bli beviljad ett lån.

Det finns dock några mindre och mer nischade banker som kan tänka sig att låna ut pengar genom ett smslån även till personer som har betalningsanmärkningar. Dessa banker tittar istället på helheten låneansökarens ekonomi, och om dessa banker anser att låneansökarens ekonomi är tillräckligt god för att kunna betala tillbaka lånet inom den tid som angivits i villkoren för lånet, så kommer låneansökaren i regel att få låna pengar.

Vilka banker ger ut smslån trots betalningsanmärkningar?

Det är i princip omöjligt att säga vilka banker som kommer att låna ut pengar till personer med betalningsanmärkningar och vilka som inte kommer att göra det. Bankerna tittar på alla låneansökares ekonomi och brukar avgöra vilka som kommer att få låna pengar från fall till fall. I stort sett alla företag och banker som lånar ut pengar till personer med betalningsanmärkningar har egna hemsidor där man kan läsa mer och jämföra de olika företagens lånevillkor.

Att tänka på vid SMSlån

Det är ett faktum att smslån och andra typer utav snabblån är relativt dyra jämfört med andra typer utav lån. Därför bör alla som funderar på att ta ett smslån noga fundera på ifall ett smslån är nödvändigt eller inte.

Ett smslån är ett utav de absolut snabbaste, säkraste och smidigaste sätten för att låna pengar. För en person som vet med sig att kunna betala tillbaka lånet och som för tillfället behöver få fram snabba kontanter är ett smslån ett utmärkt alternativ. Det är dock sällan någon god idé att ansöka om ett smslån för att med hjälp av de pengar man lånar där betala av andra typer utav skulder.